Source Servery - Live Tokeny

Spoločnosť Valve zaviedla tzv. "Game Server Live Token" (ďalej len GSLT). Táto zmena sa dotýka všetkých serverov, ktoré bežia na Source Engine (tj. napr. CS:GO, TF2 atď.)

GSLT je nový spôsob prihlasovania sa k použitiu serverov. Valve zaviedlo túto funkciu z viacerých dôvodov, a to napr.
- V prípade, že použijete zakázaný plugin (napr. Knife plugin), dostanete penalizáciu Vy - resp. Váš steam účet a nie hosting
- Aby ste si mohli založiť server len ak už vlastníte CS:GO a máte čistý Steam účet (tj. žiadny VAC, Game alebo community ban)

Ako si založím GSLT?
Stačí prejsť na stránku https://steamcommunity.com/dev/managegameservers - tu sa Vám následne zobrazia dve kolónky:

Prvú kolónku je potrebné vyplniť číslom APP ID. Toto číslo znamená to, pre akú hru bude server token platiť.
Counter-Strike: Global Offensive: 730
Counter-Strike: Source: 240
Team Fortress 2: 440
Left 4 Dead: 500
Left 4 Dead 2: 550

Druhú kolónku vyplníme vlastným názvom, vďaka ktorému dokážeme server identifikovať a stlačíme tlačidlo Create.

Po vytvorení tokenu sa Vám zobrazí táto tabuľka:

App = Vami zadané APP ID, ktoré sme spomínali vyššie
Login Token = Token, ktorý sa použije k prepojeniu s herným serverom
Memo = Nami zadané vlastné meno

VAROVANIE: Jeden token sa dá použiť len na jeden server súčasne.

Tlačidlami napravo si môžeme niektoré z informácií zmeniť, popr. token zmazať, ak ho už nepotrebujeme.

Ako spojiť token so serverom?
Stačí prejsť k nastaveniam Vášho serveru a to konkrétne k záložke Detaily, kde nájdete Spúšťacie Parametre, kliknite na ikonku kľúča pre ich úpravu.

Následne stačí na koniec vpísať tento príkaz:
+sv_setsteamaccount vas_token
Po vpísaní príkazu stačí len parametre uložiť a reštartovať server. "vas_token" nahraďte Vami vytvoreným Tokenom.
To znamená, že ak máte token napr. ABC123, spúšťací parameter bude vyzerať takto:
+sv_setsteamaccount ABC123

Po tomto bude Váš server fungovať. Prechod na tokeny je POVINNÝ, inak Vám server nebude fungovať.

Updated on Únor 8, 2018

Was this article helpful?

Related Articles