1. Home
  2. Token
  • Source Servery - Live Tokeny

    Spoločnosť Valve zaviedla tzv. "Game Server Live Token" (ďalej len GSLT). Táto zmena sa dotýka všetkých serverov, ktoré bežia na...