1. Home
 2. Herní servery
 3. Minecraft
 4. Nastavení VIP brány a callbacků
 1. Home
 2. Hydra
 3. Nastavení VIP brány a callbacků
 1. Home
 2. Herní servery
 3. Counter Strike: Global Offensive
 4. Nastavení VIP brány a callbacků

Nastavení VIP brány a callbacků

V tomto návodu si ukážeme jak vytvořit a nastavit VIP bránu a následně zpracovávat VIP callbacky.

Vytvoření VIP brány:

V menu vybereme pod záložkou VIP možnost VIP Brány


Na otevřené stránce zvolíme možnost Přidat VIP a následně vybereme např. SMS CZ NEW (pro platby ze Slovenska SMS SK a pro VIP přes PayPal možnost PayPal).

PayPal platby

Pro možnost vytvoření VIP pomocí platební brány PayPal musíte mít ověřený účet. O ověření účtu si můžete zažádat v nastavení účtu po vyplnění všech údajů.


Zobrazí se nám samotné nastavení VIP brány:

 • VIP Brána : Druh VIP brány - SMS CZ, SK nebo PayPal
 • Název VIP : Název VIP brány (pouze pro nás, pro lepší orientaci mezi více branami)
 • Kód : kód VIP brány, není třeba měnit
 • Cena VIP : Cena VIP - lze zadat pouze povolené cenové hladiny (viz. dolní část stránky)
 • Počet dní : Celé číslo udávající počet dní po které bude VIP aktivní (počet dní od zakoupení než dojde k automatické deaktivaci VIP) - pro časově neomezené VIP zadejte hodnotu 0
 • Tvar SMS : Prostor pro upravení tvaru VIP a určení případných proměnných
 • Oblast označená jako SMS Tvar : Obsahuje shrnutí nakonfigurované VIP brány a tedy tvar SMS, tel. číslo a částka (cena SMS)

Vyplněné nastavení může vypadat tedy např. takto:

Pro demonstrační účely jsem se rozhodl vytvořit VIP za cenu 60kč, které se hráči aktivuje na dobu jednoho měsíce (31 dní).

Tvar SMS a proměnné

Já jsem zvolil tvar

MujServer {nick} {barva}

Tvar je libovolný, já tedy zvolil název serveru (MujServer - pro ukázku) a dvě proměnné pro nick a barvu (pořadí by mohlo být i jiné, např. '{nick} MujServer {barva}').

Pozor

Výsledný tvar, respektive jeho pevné části (v našem případě MujServer) bude pak v SMS nutno uvádět vše velkým písmem, tedy MUJSERVER.

Tvar musí být také jedinečný, nesmí být tedy shodný s Vámi již vytvořenou VIP bránou.


Proměnné jsou právě ve tvaru názvu proměnné ve složených závorkách.

{NázevProměnné}

Namísto toho hráč pak v sms zadává nějaké informace se kterými my pak chceme pracvat.

V případě naší ukázky může SMS pro aktivaci VIP vypadat třeba takto:

GSP 105810 60 PRO MUJSERVER lukaskabc 6
 • GSP 105810 60 PRO MUJSERVER - je pevný a neměnný tvar pro tuto SMS (Vaše SMS bude mít tvar jiný - GSP AccountID Price PRO VlastniTvar)
 • lukaskabc - je nick hráče ve hře
 • 6 - je číslo či písmeno přijatelné barvy v minecraftu (chat code - ve hře používaný se znakem & nebo §)

Proměnné příjmají pouze jednoslovné vstupy (bez mezer).

Nyní máme konfiguraci VIP brány hotovou a můžeme zvolit tlačítko "Uložit".Možnosti u vytvořené brány:

Většinu obsahu okna jsme si již vysvětlili výše.

Pouze tedy dodám Zisk - zobrazuje částku kterou jsme již prostřednictvím této brány získali.

Nyní si vysvětlíme tlačítka v horní části okna:

 • První tlačítko s ikonou kódu [ </> ] vygeneruje HTML kód obsahující tel. číslo a tvar SMS, který si můžete umístit na Vaši webovou stránku.
 • Druhé tlačítko s ikonou grafu zobrazí graf výnosů z tého VIP brány
 • Třetí tlačítko s ikonou plus (+) nám umožní přidat nový callback (viz. níže)
 • Čtvrté tlačítko s ikonou překřížených šipek nám zobrazí již vytvořené callbacky
 • Páte tlačítko s ikonkou koše smaže (bez potvrzení) celou VIP bránu včetně všech callbacků

Callbacky

Callback je funkce která se spustí při aktivaci nebo deaktivaci VIP. Můžeme ho vytvořit kliknutím na ikonku plus u dané VIP brány:

Nyní máme na výběr ze tří callbacků:

Email Callback

Začneme tím nejjednodušším a to email callbackam.

Do zobrazeného pole zadáme náš email a klikneme na tlačítko uložit.

Při zakoupení VIP nám příjde email, jako je např. tento:

Server callback

Server callback umožňuje odeslat při specifické akci (aktivace nebo deaktivace VIP) příkaz/y do konzole jednoho ze serverů.

Pozor

Server callback lze použít pouze u serverů, které příjmají příkazy přes webovou konzoli v systému Hydra - tedy např. servery pro Minecraft či CounterStrike

Vytvoříme tedy nový server callback a zobrazí se nám tato nabídka:

Vysvětlíme si jednotlivá pole:

 • Vykonat příkaz při akci - Zde volíme zda se příkaz má vykonat při aktivaci (zakoupení VIP) či jeho deaktivaci (po vypršení období na které bylo VIP zakoupeno)
 • Vyberte server - zde vyberte server do jehož konzole si přejete příkaz odeslat
 • Příkaz - sem zadáme příkaz který se má vykonat

Nad tlačítkem "Uložit" také můžeme vidět dostupné proměnné které lze v příkazích použít (v našem případě {nick} a {barva}.

Začneme tím, že přes plugin LuckPerms nastavíme hráči skupinu VIP, do pole Příkaz zadáme tedy toto:

lp user {nick} parent set VIP
Varování

Do pole Příkaz lze zadat pouze jeden příkaz!

Callback uložíme a vytvoříme nový s příkazem:

lp user {nick} meta setsuffix &{barva}

V obou případech jsem zvolil akci při aktivaci VIP. Pokud tedy systém obdrží SMS pro tuto VIP bránu, vykoná dva příkazy tak, aby hráč obdržel skupinu VIP a jeho suffix se nastavil na barvu kterou zadal v SMS (ve hře tedy bude psát touto barvou).

Jak jste tedy snad již pochopili, v příkazech se proměnné (v našem příkladu {nick} a {barva}) nahradí za hodnoty které byly zadány v přijaté SMS.

Obdobným způsobem lze nakonfigurovat protikladné příkazy pro deaktivaci VIP

Kontrola deaktivace VIP probíhá každý den ve 2:00. Naše ukázkové VIP tedy bude deaktivováno 31. den po zakoupení ve 2 hodiny ráno.

URL callback

URL callback je tu např. pro ty, co si zakoupili VPS/VDS server, kde není možné odeslat příkazy do konzole.

Systém Hydra je tedy schopen odeslat všechny data ohledně VIP přes http/s GET nebo POST request na specifikovanou URL.

Pro jeho zprovoznění tedy bude třeba nainstalovaný web server s patřičným kódem pro zpracovávání těchto requestů.

Ukázky php kódu můžete najít např. zde nebo zde.


Testovací SMS

Pokud máte již sms bránu nastavenou, můžete ji včetně callbacků otestovat.

Na stránce kde jsme také vytvářeli VIP bránu budeme věnovat krátkou pozornost poli Testovací SMS.

Zde rozklikneme kolonku Kód a zvolíme cílovou SMS bránu (my jsme vytvořili bránu pro SMS CZ NEW a tu tedy také v naší ukázce zvolíme.

Zobrazí se nám simulace mobilního zařízení kam můžeme do pole pro text zadat náš tvar pro VIP SMS.

V našem případě tedy zadáme pro ozkoušení:

GSP 105810 60 PRO MUJSERVER lukaskabc 6

a klikneme na modré tlačítko pro odeslání.

Jak můžeme i v konzoli serveru vidět aktivace, VIP proběhla úspěšně a proměnné v příkazech se správně nahradily.

Updated on Květen 20, 2020

Was this article helpful?

Related Articles