BungeeCord

Objednávka

BungeeCord server si můžete objednat zde

V tomto návodu si povíme co to ten BungeeCord vůbec je a jak jej nastavit.

Co to je a jak to funguje:

Bungeecord je další jádro pro minecraft server od vývojářů spigotu. Jedná se o takzvanou proxy. Neumožňuje tedy provoz žádného světa. Aby byl vůbec využit jeho potenciál je třeba mít alespoň další dva servery a to nejlépe s jádrem spigot.

Nastavení:

Po nainstalování serveru je třeba jej nastavit, můžeme tak provést přes FTP v souboru config.yml

############# Soubor config.yml #############
player_limit: -1 # maximální počet hráčů (-1 neomezeně)
ip_forward: false # předává ip hráče cílovým serverům
permissions: # permission systém (zahrnuje pouze práva týkající se bungeecordu, nikoli cílových serverů
 default: # výchozí skupina
 - bungeecord.command.server # práva skupiny default
 - bungeecord.command.list
 admin: # další skupina
 - bungeecord.command.alert # práva skupiny admin
 - bungeecord.command.end
 - bungeecord.command.ip
 - bungeecord.command.reload
timeout: 30000
log_commands: false # určuje, zda budou bungeecord příkazy vykonané hráčem zaznamenávány do konzole a logu.
online_mode: true # ověřování hráčů na serverech mojangu - pokud je nastaveno false, mohou se připojit i warez hráči s neoriginální verzí hry
servers: # seznam serverů na které se půjde přes bungeecord připojit
 lobby: # název serveru (doporučuje se nepoužívat velká písmena)
  motd: '&1Just another BungeeCord - Forced Host'
  address: localhost:25565 # adresa:port cílového serveru.
  restricted: false
listeners:
- query_port: 25577
 motd: '&1Another Bungee server' # motd bungeecord serveru (název serveru)
 priorities: # seznam serverů dle priorit
 - lobby # název musí být schodný s nastavením v sekci servers: # výše umístěný server = vyšší priorita
 bind_local_address: true
 tab_list: GLOBAL_PING
 query_enabled: false
 host: 0.0.0.0:25577 # ip a port bungeecordu
 forced_hosts: # směrování hráčů dle použité domény
  md-5.net: pvp # doména: server
  # pokud se hráč připojí přes doménu md-5.net bude přesměrován na server pvp bez ohledu na priority
 max_players: 1 # počet slotů
 tab_size: 60 # velikost tablistu
 ping_passthrough: false 
 force_default_server: false # vyžádat defaultní server (první dostupný server dle priorit)
# pokud je true hráč bude vždy přesměrován na server s největší prioritou
# pokud je false hráč bude připojen na poslední server ze kterého se odpojil při poslední návštěvě serveru
 proxy_protocol: false
disabled_commands: # nepovolené příkazy
- disabledcommandhere
network_compression_threshold: 256
groups: # přiřazení skupin ze sekce permissions hráčům (každý hráč bude mít po připojení na server skupinu default)
 md_5: # nick_hráče:
 - admin # jeho skupina
connection_throttle: 4000
stats: f2876aa6-74d2-468c-90ee-1377111f1c9f
forge_support: false # povoluje připojení hráčům používající forge

### Nepopsané nastavení doporučujeme neměnit

Pokud u bungeecordu v configu nastavíte hodnotu ip_forward na false, budou mít všichni hráči na cílových serverech stejnou ip. Pokud ip_forward nastavíte na true, je třeba na všech cílových serverech nastavit v souboru spigot.yml > bungeecord: true

Moduly a pluginy:

V FTP bungeecordu můžeme nalézt složky plugins a modules.

Ve složce modules se nachází moduly pro bungeecord přidávající příkazy:

/alert <text> # odešle zprávu do chatu všem hráčům na bungeecordu na všech serverech

/find <hráč> # vypíše status hráče (online/offline) a server kde se aktuálně nachází

/glist # vypíše seznam serverů a počet hráčů na každém z nich

/send <hráč> <server> # přesměruje hráče na daný server

/server <server> # přesměruje hráče, který zadá tento příkaz na zadaný server

Do složky plugins můžeme umisťovat pluginy pro bungeecord (není kompatibilní s normálními pluginy pro spigot ani craftbukkit), má svou kategorii.

Pluginy můžete stáhnout zde

Updated on Únor 26, 2019

Was this article helpful?

Related Articles