1. Home
 2. Herní servery
 3. Minecraft
 4. Minecraft - Konfigurace PermissionsEx

Minecraft - Konfigurace PermissionsEx

V dnešnom návode si ukážeme, ako nastaviť plugin PermissionsEx, ktorý slúži na pridávanie práv.


Medzi najznámejšie permission pluginy patria PermissionsEX a Essentials. V tomto návode si rozoberieme PermissionsEX.

1. Pripojte sa na ftp serveru a nahrajte do zložky „plugins“ PermissionsEX (vyberte si verziu, ktorá sedí k verzií servera)

2. Reštartujte server a v zložke „plugins“ sa Vám vygeneruje nový priečinok.

Otvorte si v priečinku „PermissionsEx“ súbor „permissions.yml“

3. Do súboru permissions.yml zadajte skupiny podľa vášho uváženia.

Základné vysvetlenie skupín

groups:        //skupiny      
 Hrac:        //názov skupiny
  options:
   rank: '1000'    //hodnotenie skupiny
   default: true   //základná skupina - true=áno false=nie
   prefix: '&b[&fHRAC&b]&f' //prefix - určí, čo má napísané hráč pred menom
  permissions:     //samotné permissie (povolenia) 
  - iConomy.holdings
  - iConomy.help
  - bukkit.command.gamemode
users:       //uživatelia v danej skupine
 vášnick:     //nick hráča, ktorý má byť v danej skupine
  group:     //skupina
  - Admin     //skupina, ktorú máme vytvorenú
 mojhokamarátanick:    //nick hráča, ktorý má byť v danej skupine
  group:      //skupina
  - Hrac      //skupina ktorú máme vytvorenú

Tieto skupiny pridávame do permissions.yml


Permissie:
http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/permissionsex/
Príkazy:
https://github.com/PEXPlugins/PermissionsEx/wiki/Commands
Updated on Únor 8, 2018

Was this article helpful?

Related Articles