1. Home
  2. Herní servery
  3. Minecraft
  4. VIP nastavení pro Minecraft, CS: GO, atd
  1. Home
  2. Hydra
  3. VIP nastavení pro Minecraft, CS: GO, atd
  1. Home
  2. Herní servery
  3. Counter Strike: Global Offensive
  4. VIP nastavení pro Minecraft, CS: GO, atd

VIP nastavení pro Minecraft, CS: GO, atd

Přehledný obrázkový návod pro nastavení VIP.

1) Klikneme na VIP brány

2) Klikneme na Pridať VIP

3) Vybereme platební bránu, pro demonstrační účely vybereme SMS CZ

4) Zadáme název VIP, jeho cenu, která je v povolené cenové hladině, počet dní a tvar SMS. Je nutné zadat proměnnou (což jest místo, kde bude kupující zadávat své jméno ve hře) uzavřenou v těchto závorkách “{}”. V našem případě zadáme třeba {nick}. VIP následně uložíme.

5) Nyní můžete přidat callback kliknutím na zelenou ikonku plus.

6) Pokud chcete otestovat správnost vaší SMS, můžete vybrat v sekci Testovacia SMS VIP bránu, zadat do políčka Tvar SMS kliknout na odeslat.

7) Vybereme typ callbacku

7a) U server callbacku vyberete prvně aktivaci VIP a poté do kolonky příkaz zadáte příslušný příkaz, který se má odeslat do konzole. Pokud vlastníte minecraft server, je nutné mít nastavený správně plugin PermissionsEX.

7b) V případě URL callbacku vybereme též metodu, zadáme URL,klíč a zvolíme metodu

7c) Při e-mail callbacku postačí zadat e-mail

Pokud jste nastavovali počet dní ve vašem VIP vyšší než nula, je nutné nastavit druhý server nebo URL callback, tentokráte vyberete možnost deaktivace VIP.

Updated on Únor 8, 2018

Was this article helpful?

Related Articles