1. Home
  2. Virtální servery
  3. Příkaz po spuštění

Příkaz po spuštění

Zde si ukážeme jak automaticky spustit příkaz po startu systému.

Potřebné:

  • Zakoupené VPS/VDS
  • Operační systém debian (v případě ubuntu je obdobný postup)
  • Skript který chceme spustit

Pozor

Pokud používáte Debian 9, který v základu soubor rc.local neobsahuje, je nutné ho implementovat.
Návod zde


Pro demonstrační účely budeme chtít spustit skript backup.sh nacházející se v adresáři /root/

Přihlásíme se do konzole za uživatele root a přesuneme se do kořenového adresáře

cd / 

Dále upravíme soubor rc.local ve složce etc

nano /etc/rc.local

jeho výchozí podoba vypadá následovně:
před poslední řádek "exit 0" vložíme příkazy které chceme při spuštění vykonat.

V našem případě to je

cd /
/root/backup.sh

- nejdříve přejdeme do kořenového adresáře a následně spouštíme skript ve složce root -

Jeho výsledná podoba je tedy následující:

Soubor již stačí následujícímy klávesami zavřít a uložit.
ctrl + x
y
<enter>

Zlepšovák

Pokud skript který spouštíme něco vypisuje, můžeme si pro kontrolu jeho správného spuštění, vytvářet log a to tak že za příkaz kde skript spouštíme přidáme " > backup-log.txt"
výsledek tedy vypadá takto:
/root/backup.sh > backup-log.txt
(soubor backup-log.txt se vytvoří ve stejném adresáři kde se skript nachází - v našem případě /root)

Updated on Srpen 17, 2018

Was this article helpful?

Related Articles