1. Home
  2. MusicBot
  3. Objednávka MusicBota

Objednávka MusicBota

V tom to návodu si ukážeme, jak objednat MusicBota.

Pro objednávku se přihlaste do webové administrace, zvolte v menu položku Servery -> Objednat nový server a vyberte TS3 MusicBot

Na stránce objednávky zvolíte požadovaný FTP prostor. Tato hodnota určuje, kolik MP3 souborů můžete na server uložit.

Dále zvolíte dobu pronájmu 30 - 365 dní. U této služby se kredit strhne ihned na celou zvolenou dobu pronájmu. Poté stačí kliknout na Objednat server

V dalším kroku objednávky vyplníte údaje nutné k provozu bota:

Název: Vaše pojmenování v administraci

TS3 server IP: Zadáte IP adresu serveru, nebo pokud máte TS3 server objednán přímo Vy, budete mít možnost volby serveru v menu.

User heslo: Uživatelské heslo k botovi (omezená oprávnění)

Admin heslo: Admin heslo k botovi

Poté stačí zvolit Uložit

Server se zobrazí v záložce Servery

Spuštění bota můžete sledovat v záložce Konzole. První spuštění služby může trvat až 5 minut z důvodu stahování aktualizací.

Po spuštění bota je k dispozici jeho webová administrace

Updated on Leden 25, 2019

Was this article helpful?

Related Articles